ENTERTAINMENT PROGRAM 
Haru Matsuri & Northern California Taiko Expo
Sunday, April 14, 2019
 
TAIKO EXPO ENTERTAINMENT SCHEDULE   
Time Stage Group
1130 AM Outside Sandoshin Taiko, Morgan Hill
1200 PM  Outside Niseishin Daiko/Hinokei Taiko, Morgan Hill
1230 PM Inside Renkishin Dojo Jujutsu Demo , Morgan Hill
0100 PM Outside Watsonville Taiko, Watsonville
       
0130 PM Outside Shinsho Mugen Daiko, Monterey  
       
0215 PM Outside Eden Aoba, Hayward
0300 PM Outside Wadaiko Newark Taiko, Newark 
0345 PM Outside Tatsumaki Taiko, Berkeley
     
0430 PM Inside San Jose Taiko, San Jose

 

Home Page        Back to Taiko Page